วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในทุกกรณี

วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในทุกกรณี

วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในทุกกรณี

ดังนั้น คุณอาจพูดว่า คุณไม่ต้องการล้มเหลว หรือคุณต้องการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวทั้งหมด วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในทุกกรณี UFABET เว็บตรง

ถ้าคุณใช้มุมมองนี้ และที่สำคัญกว่านั้นถ้าคุณยึดติดกับมุมมองนี้ คุณก็จะมีโอกาสสูงที่จะหลีกเลี่ยงความสำเร็จ ไม่เลย ไม่ได้เลย เป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่เต็มใจที่จะเสี่ยง ดังนั้นเรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่มีอยู่ในกระบวนการจัดการอาชีพ

แนวทางทั่วไปในการจัดการอาชีพคือการทำงานของกรอบการปีนเขา การเปิดฉากมักจะได้ความชัดเจนมากขึ้นในตำแหน่งที่ต้องการโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนตามที่ปากกาและกระดาษอธิบายไว้ คุณควรเริ่มค้นหาตำแหน่ง ‘แบบองค์รวม’ นั้นทำไมต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อความงาม

แม้ว่าปากกาและกระดาษจะเป็นพื้นฐาน แต่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะพัฒนาเทคนิคของตนโดยตระหนักว่าความสำเร็จต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในส่วนหลังของกระบวนการ ประการแรก ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจ เป้าหมายหลักของที่ปรึกษาการจัดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงคือการแนะนำลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ วัตถุประสงค์อาจเข้าถึงได้กว้างมากและที่ปรึกษาอาจต้องการจัดการกระบวนการเพื่อให้วัตถุประสงค์บรรลุผล

ปรับปรุงอาคาร,

การรวบรวมข้อมูลและ

ความสามารถในการสื่อสาร

ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการที่ที่ปรึกษาจะกล่าวถึงในการให้ความช่วยเหลือด้านตำแหน่ง:

ที่ปรึกษาตำแหน่งเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของลูกค้าและความหมายในตลาดที่ลูกค้าดำเนินการอยู่

อุปสรรคใด ๆ ที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ความชอบและศักยภาพของลูกค้า

ปัญหาที่ทราบหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับรูปแบบธุรกิจของลูกค้า และพวกเขามีโครงร่างของขั้นตอนที่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ผู้สมัครที่ดีที่สุดคือกรอกตำแหน่งที่ระบุ

ชุดทักษะที่กำหนดโดยตำแหน่งและกลยุทธ์การจัดหาที่ใช้เพื่อจัดหาผู้สมัครสำหรับตำแหน่ง

จุดแข็งและค่านิยมที่เป็นที่รู้จักของผู้สมัคร;

จุดอ่อนที่ทราบและประเด็นที่กำลังพัฒนาใดๆ ที่ผู้สมัครอาจดำเนินการผ่านกระบวนการสัมภาษณ์

พื้นที่ใดๆ ที่บริษัทต้องการข้อมูลจากบุคคลสำคัญในฝ่ายทรัพยากรบุคคล คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง หรือการปรับพนักงานใหม่ให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทและเรียนรู้รูปแบบธุรกิจใหม่นี้

มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่สำคัญที่บริษัทอาจต้องทำเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปหรือไม่?

บริษัทจะระบุและดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่ได้อย่างไร อะไรคือช่องว่างในปัจจุบันในทีมผู้นำของบริษัทและในโครงสร้างโบนัสเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้? บริษัทจะปรับช่องว่างเหล่านี้อย่างไร?

บริษัทจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและขั้นตอนในการดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่อย่างไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนใน บริษัท จะเป็นอย่างไร? หากค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนมากกว่าค่าใช้จ่ายในการนำพนักงานใหม่เข้ามา บริษัทจะใช้กลยุทธ์ใดในการดึงดูดผู้มีความสามารถใหม่

แนวโน้มปัจจุบันในตลาดที่อุตสาหกรรมดำเนินการอยู่คืออะไร? การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ที่บริษัทสามารถแนะนำเพื่อขับเคลื่อนความสามารถใหม่คืออะไร?

การหาผู้มีความสามารถใหม่มีค่าใช้จ่ายเท่าไร? หากต้นทุนในการหาผู้มีความสามารถใหม่สูงกว่าต้นทุนการรักษาไว้เพียงครั้งเดียวที่บริษัทจ่ายไป บริษัทควรคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่

พวกเขาจะมีส่วนร่วมกับลูกค้าการค้นหาและผู้สมัครอย่างไร?

พวกเขาจะวิเคราะห์และทำความเข้าใจโครงการ ERP อย่างไร

ประวัติของโครงการเป็นอย่างไรและเข้ากับตลาดปัจจุบันได้อย่างไร?

พวกเขาได้ทำการวิจัยอะไรอีกบ้างก่อนหน้านี้?